Етнологија

Одељење за етнологију формира се од самог оснивања Музеја.

Тада је започето и систематско проучавање традиционалне културе Врањског Поморавља и Пчињског округа.

Врањско Поморавље чине и  предеоне етнографске области са својим карактеристикама: Пчиња, Трговиште, Пољаница, Крајиште и Власина.

Одељење данас има око 3750 предмета и обухватају период ХIХ и ХХ века и прате развој материјалне, духовне културе и нематеријалног културног наслеђа села и града Пчињског округа.Разврстани су у збирке: градска ношња, сеоска ношња, накит, покућство и посуђе, намештај, занати и занатски производи, оружје, фотографије и документа, привреда.