Мисија-Визија

Мисија музеја

Народни музеј Врање као регионални музеј комплексног типа своје ресурсе усмерава ка очувању културне баштине у областима јужне Србије. 

Најважнији циљеви музеја су идентификација, прикупљање и презентација културног наслеђа, истраживање и проучавање особености, разноликости, специфичности и феномена који су утицали на живот становништва ових крајева током више миленијума. 

Отвореност музеја за сарадњу са свим институцијама, установама и појединцима које се интересују и баве истраживањем и заштитом споменичког наслеђа.

Визија музеја

Оснаживање ресурса које користимо, презентација културног наслеђа кроз рад на ревитализацији споменика културе попут зграде Харемлука, старог Хамама, Музеј-куће Боре Станковића.

Израда нових осавремењивање већ постојећих музејских поставки увођењем нових технологија музејске презентације како би значајно културно благо било доступно сваком заинтересованом појединцу.

Отвореност и транспарентност рада музеја и музејских збирки према стручној и широј јавности.