Награда "Михаило Валтровић"

На „Међународни дан музеја“ 18. Маја 2023. године, на Свечаној скупштини Музејског друштва Србије у Аранђеловцу додељна је награда “Михаило Валтровић“ ауторки сталне етнографске поставке у Народном музеју Врање под називом “Врањска градска кућа с краја XIX и почетком XX века“

Награда је уручена колегиници Иви Лаковић, етнологу – вишем кустосу као валорзација рада и изузетно залагање у промишљању, конципирању и реализацији сталне етнолошке поставке у згради Селамлука.

О томе сведочи и обраложење комисије:

„У марту 2022. године у обновљеној згради Пашиних конака отворена је нова стална поставка Народног музеја у Врању. Од оснивања Музеја у Врању, по први пут је изведена комплетна адаптација, ревитализација и санација саме зграде и урађена стална поставка. Истовремена адаптација зграде музеја и уређење сталне поставке представљају изванредан спој презентације покретног културног блага којим располаже музеј са спомеником културе у чијем амбијенту је поставка и смештена.

Аутор концепције ове етнографске поставке је виши кустос Ива Лаковић, која је успела да комбиновањем традиционалног, модерног и иновативног у свом приступу поставци омогући увид у прошлост Врања на размеђи два века, који су врло значајни за историју Врања.

Поставка представља спој оријенталног и европског, традиционалног и модерног, спој два века, старог и ново. Смештена је у Селамлуку, једној од две зграде Пашиних конака, што јој даје посебан печат и представља посебан доживљај за посетиоце, јер се прошлост сагледава у оригиналном амбијенту.“