НАРОДНИ МУЗЕЈ ВРАЊЕ

Стална поставка

Борина кућа

Селамлук

О музеју

Народни музеј у Врању основан је 1960. године, у старом здању Селамлук (једна од зграда комплекса Пашини конаци), указом Народног одбора среза Врања као Музеј народноослободилачког рата.

Типови ношње

Одећа оријенталног кроја друге половине XIX века ношена је само у свечаним приликама: на свадбама, славама, при одласку у цркву. Израђивали су је различите занаталије – терзије, ћурчије, срмекаши, абаџије, гајтанџије, обућари и други, а накит кујунџије и златари. Ова ношња представља репрезентативни оријентални градски костим богатијег, малобројнијег слоја становноштва.

Одећа и накит су одраз економских и политичких прилика, времена и епохе у којој су настали. Осим географсих карактеристика и подела, одело је и ознака и друштвеног и економског, социјално, брачног и класног статуса оног ко га носи.

Осим географсих карактеристика и подела, одело је и ознака и друштвеног и економског, социјално, брачног и класног статуса
оног ко га носи.

Као и изглед куће, тако је и њено унутрашње уређење зависило од економске моћи породице и њеног економског, социјалног и друштвеног статуса.

У најбогатијим кућама већ почетком века могло се видети посуђе од порцулана или сребра, а намештај за кућу се куповао по европским градовима: салонске гарнитуре за седење, трпезарије, кревети, ормари са орманенталним елементима у дуборезу, комоде за одлагање текстилног покућства, гусане пећи за загревање просторија, кристални лустери, тонет столице.