РЕЗУЛТАТИ ИЗЛАГАЧКОГ КОНКУРСА ГНМ ВРАЊЕ ЗА 2024.

'
Конкурс Галерије Народног музеја Врање расписан је 22. августа и трајао је до 30. септембра 2023.године. 
На основу пристиглих пријава (36) Савет за програмску делатност донео је одлуку у складу са излагачком концепцијом Галерије, о изложбама које ће бити реализоване током 2024. године.
Термини изложби ће бити накнадно прецизирани.
 
На конкурсу су одабране следеће пријаве:
– Далиборка Ђурић
– Дејан Спасовић
– Ева Мештровић
– Љиљана Стризе Трајковић
– Милица Живадиновић
– Нада Старчевић
– Немања Вучковић
– Сања Савић Страка
– Вера Станарчевић
– Наташа Теофиловић
 
Захваљујемо се свим уметницима који су се пријавили.
 
ИЗЛАГАЧКИ УСЛОВИ КОЈИ СЕ ПРУЖАЈУ УМЕТНИЦИМА СУ:
– израда каталога,
– израда плаката и позивница,
– техничка и стручна помоћ приликом постављања изложбе и
– обавештавање јавности и медијска покривеност изложбe.
 
ГАЛЕРИЈА НЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ:
– превоз уметничких дела,
– путне трошкове и
– хотелски смештај.
 
Напомена:
У случају да Годишњи програм ГНМ у Врању за 2024. годину буде финансијски подржан на конурсу Министарства културе и информисања РС могуће је обезбедити путне трошкове и хотелски смештај уметницима.