Пашин конак чине две зграде подигнуте напорима Рауф - бег Џинолија 1765. године. То су Селамлук (коначиште за мушке чланове пашине породице), у коју је смештен музеј и Харемлук (смештај за пашине жене), у коме се данас налази пословни клуб А.Д. „Симпо“.  Конак је откупио владика Пајсије и поклонио га граду. Од 1881. у згради конака била је смештена Гимназија, а након тога и зграда Општине, да би 1960.  године, у истој био основан Народни музеј.

То су две, по унутрашњем склопу, скоро идентичне грађевине, грађене у турско-балканском стилу. Обе се састоје из приземља и спрата који су повезани стрмим степеницама. Око централног хола неправилног облика, радијално су распоређене собе. Собе су опет, међусобно повезане тзв. Оџаклијама које су служиле за грејање. На прочељу зграде Харемлука на спрату приметна је полукружно завршена просторија. То је Диванхана која и данас постоји а служила је за одмор. Свака соба има таванице израђене у техници дрворезбарства, од којих је најрепрезентативнија она у згради Харемлука. На фасади се јасно осликава бондручни конструктивни систем са испуном од опеке и блата. Грађевине су повезане двориштем.

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл